Setereservasjon startar kl 18:00

Setereservasjonen opnar klokken 18:00, 25.08.2019 og er tilgjengeleg på www.preseat.no

Sidan det i år ikkje kostar noko å kome inn med PC, så kan ein vel knapt kalle det billettar lengre, men snarare ein reservasjon?

Maks reservasjonar pr brukar på preseat er 1. Om du ynskjer fleire reservasjonar en dette, må vi kontaktast pr. Epost på addresse admin@nettverksparty.com. Her må du begrunne kvifor du må ha to plassar.

Denne begrensninga kjem som ein fylje av at det no er gratis, og deltakara ynskjer kanskje då å bestille meir plass en dei strengt talt har behov for. Men har du då ein stor rigg. eller spesielle behov, så ta kontakt!

Har du ikkje resvert plass innan 48 timar, vil billetten din automatisk bli sletta og du må legje inn ein ny, om du vil reservere plass.

Minnar då om at medlemskapet til BurnOut Dataparty er nødvendig, og dette blir betalt ved ankomst arrangementet. Anten med kort, Vipps eller kontant.

Er du alt medlem, betalar du ingenting i døra. Einaste du treng er å registrere at du er komen og få bandet ditt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *